top of page

SAMLAT MATERIAL FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

Ungdomsledarkursen

STUDIECIRKEL

 • Liten grupp som under en tid träffas och studerar ett visst ämne.

 • 6-8st är ett lämpligt antal. Minst 3st och max 20st.

 • Praktisk träning skall ske utanför studecirklarna.

 • Får ej innehålla prov eller tenta.

 • Minst 3 studietimmar.

 • Minst 3 sammankomster.

 • Minst 3 studieveckor.

PLANERING

 • God planering är a & o.

 • Plan.

 1. Vad, ska jag lära ut? Mål?

 2. Varför, vill jag lära ut?

 3. Hur, lär jag ut på bästa sätt?

 4. Var, ska vi hålla till

 5. När, ska vi träffas?

 6. Visa, hur man gör.

 7. Instruera, berätta hur man gör

 8. Öva, låt eleverna öva.

 9. Repetera, vid nästa tillfälle

FÖRENINGSTEKNIK

 • Du vågar yttra dig med större säkerhet

 • Du vet vilka vägar man ska gå för att väcka en fråga.

 • Du kan lättare driva igenom dina önskemål.

 • Du kan hjälpa kamrater i te.x. frågor som måste behandlas av styrelsen

 • Du kan vara med och bestämma

 • Man vet vad fackorden betyder

 • Man kan skriva en motion till årsmötet

 • Man vet vad det innebär att vara med och välja en styrelse.

 • Du kan ställa upp på olika uppdrag utan att vara rädd att göra bort dig.

 • Du kan bli den som står näst på tur att väljas in i styrelsen.

SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP

 • Bra människosyn.

 • Kunskapsaktoritet.

 • Administrativ förmåga.

 • God självinsikt.

 • Verka för god sammanhållning.

 • Vara konsekvent.

 • Utbilda & stödja.

 • Kommunikativ.

POSITIVT LEDARSKAP

 • Föder kreativitet

 • Utgör en fast hand

 • Sätter regler

 • Uppmuntrar

 • Skapar ett positivt tänkande

 • Ser möjligheter

 • Vilja till egen utveckling

 • Har analysförmåga

 • Ger positiv och konstruktiv feedback

 • Bottnar i god självkänsla/självkännedom

bottom of page